fossa nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fossa nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fossa giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fossa.

Từ điển Anh Việt

 • fossa

  /'fɔsə/

  * tính từ, số nhiều fossae

  (giải phẫu) hố ((cũng) fosse)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • fossa

  * kỹ thuật

  hố

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fossa

  monotypic genus of Madagascar civets closely related to palm civets

  Synonyms: genus Fossa

  largest carnivore of Madagascar; intermediate in some respects between cats and civets

  Synonyms: fossa cat, Cryptoprocta ferox

  Similar:

  pit: a concavity in a surface (especially an anatomical depression)