fasti nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fasti nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fasti giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fasti.

Từ điển Anh Việt

  • fasti

    /'fæsti:/

    * danh từ số nhiều

    niên giám, lịch biên niên