falsi nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

falsi nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm falsi giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của falsi.

Từ điển Anh Việt

  • falsi

    regular f. phương pháp đặt sai