error of first (second) kind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

error of first (second) kind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm error of first (second) kind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của error of first (second) kind.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • error of first (second) kind

  * kỹ thuật

  loại hai

  toán & tin:

  sai lầm loại một (loại hai)

  sai số loại một