emerging industrial zone nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emerging industrial zone nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emerging industrial zone giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emerging industrial zone.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • emerging industrial zone

    * kinh tế

    khu công nghiệp mới nổi