emerging foil craft nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

emerging foil craft nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm emerging foil craft giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của emerging foil craft.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • emerging foil craft

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    xuồng cánh lướt trên mặt nước