doss house nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

doss house nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm doss house giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của doss house.

Từ điển Anh Việt

  • doss house

    * danh từ

    quán trọ, lữ điếm