deprive nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

deprive nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm deprive giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của deprive.

Từ điển Anh Việt

 • deprive

  /di'praiv/

  * ngoại động từ

  lấy đi, cướp đi, tước đoạt, cướp đoạt

  cách chức (mục sư...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • deprive

  take away possessions from someone

  The Nazis stripped the Jews of all their assets

  Synonyms: strip, divest

  keep from having, keeping, or obtaining

  take away

  Synonyms: impoverish

  Antonyms: enrich