delimitation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

delimitation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm delimitation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của delimitation.

Từ điển Anh Việt

 • delimitation

  /di,limi'teiʃn/

  * danh từ

  sự giới hạn, sự phân định ranh giới, sự quy định phạm vi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • delimitation

  * kỹ thuật

  định giới hạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet