cyclopean runnel masonry dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyclopean runnel masonry dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyclopean runnel masonry dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyclopean runnel masonry dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cyclopean runnel masonry dam

    * kỹ thuật

    đập đá khối xây lớn