cyclopean rubble masonry dam nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cyclopean rubble masonry dam nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cyclopean rubble masonry dam giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cyclopean rubble masonry dam.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cyclopean rubble masonry dam

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    đập đá hộc xây