cryogenic storage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cryogenic storage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cryogenic storage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cryogenic storage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cryogenic storage

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  bảo quản cryo

  toán & tin:

  bộ nhớ cryogenic

  kho đông lạnh