counterfeit trade mark nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterfeit trade mark nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterfeit trade mark giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterfeit trade mark.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counterfeit trade mark

    * kinh tế

    hiệu hàng giả

    nhãn hiệu giả