counterfeit note nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

counterfeit note nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm counterfeit note giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của counterfeit note.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • counterfeit note

    * kinh tế

    giấy bạc giả