cosmic string nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cosmic string nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cosmic string giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cosmic string.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cosmic string

    Similar:

    string: (cosmology) a hypothetical one-dimensional subatomic particle having a concentration of energy and the dynamic properties of a flexible loop

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).