coordination failure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coordination failure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coordination failure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coordination failure.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • coordination failure

    * kinh tế

    tình trạng không phối hợp