coolness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

coolness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm coolness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của coolness.

Từ điển Anh Việt

 • coolness

  /'ku:lnis/

  * danh từ

  sự mát mẻ, sự lạnh, sự nguội; khí mát

  sự trầm tĩnh, sự bình tĩnh

  sự lãnh đạm, sự không sốt sắng, sự không nhiệt tình

  sự trơ tráo, sự không biết xấu hổ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • coolness

  * kinh tế

  mức độ làm nguội

  * kỹ thuật

  độ lạnh

  lạnh

  điện lạnh:

  mức lạnh

Từ điển Anh Anh - Wordnet