compressibility line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

compressibility line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm compressibility line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của compressibility line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • compressibility line

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    đường cong (khả năng) nén