communis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

communis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm communis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của communis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • communis

    * kỹ thuật

    thông thường