comestible nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

comestible nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm comestible giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của comestible.

Từ điển Anh Việt

 • comestible

  /kə'mestibl/

  * tính từ

  có thể ăn được

  * danh từ

  ((thường) số nhiều) đồ ăn, thức ăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet