pabulum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pabulum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pabulum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pabulum.

Từ điển Anh Việt

 • pabulum

  /'pæbjuləm/

  * danh từ

  thức ăn, đồ ăn ((thường), (nghĩa bóng))

  mental pabulum: món ăn tinh thần

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • pabulum

  * kinh tế

  đồ ăn

  món ăn được

  thức ăn

  * kỹ thuật

  y học:

  thực phẩm, thức ăn

Từ điển Anh Anh - Wordnet