college nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

college nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm college giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của college.

Từ điển Anh Việt

 • college

  /'kɔlidʤ/

  * danh từ

  trường đại học, trường cao đẳng

  ban; học viện

  college of pharmac: ban dược; học viện dược (trong trường đại học)

  trường đại học nội trú

  trường chuyên nghiệp

  naval college: trường hải quân

  college of music: trường nhạc

  đoàn, đoàn thể, hội, tập đoàn

  the College of Cardinals: đoàn giáo chủ áo đỏ (có thể bầu giáo hoàng)

  (từ lóng) trịa giam, nhà tù

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • college

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  trường cao đẳng

  trưường đại học

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • college

  the body of faculty and students of a college

  an institution of higher education created to educate and grant degrees; often a part of a university

  a complex of buildings in which an institution of higher education is housed