college man nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

college man nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm college man giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của college man.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • college man

    Similar:

    collegian: a student (or former student) at a college or university

    Synonyms: college boy

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).