college department nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

college department nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm college department giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của college department.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • college department

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    trường cao đẳng

    trường dạy nghề