college boy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

college boy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm college boy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của college boy.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • college boy

    Similar:

    collegian: a student (or former student) at a college or university

    Synonyms: college man

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).