claw off nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

claw off nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm claw off giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của claw off.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • claw off

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    không gặp nhau