citrus limetta nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

citrus limetta nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm citrus limetta giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của citrus limetta.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • citrus limetta

    Similar:

    sweet lemon: lemon tree having fruit with a somewhat insipid sweetish pulp

    Synonyms: sweet lime

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).