chaining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chaining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chaining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chaining.

Từ điển Anh Việt

 • chaining

  (Tech) móc xích, móc nối, nối kết, chuỗi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • chaining

  * kỹ thuật

  chuỗi

  dãy

  đo bằng thước dây

  lập chuỗi

  sự định tuyến

  sự liên kết

  sự móc nối

  toán & tin:

  kỹ thuật móc nối

  y học:

  sự kết chuỗi