chaining driver nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chaining driver nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chaining driver giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chaining driver.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chaining driver

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    trình điều khiển dây chuyền