chaining error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

chaining error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm chaining error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của chaining error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • chaining error

    * kỹ thuật

    sai số đo dài