cerebellar hemisphere nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cerebellar hemisphere nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cerebellar hemisphere giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cerebellar hemisphere.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • cerebellar hemisphere

    either of two lateral lobes of the cerebellum

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).