cerebellar gliosis nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cerebellar gliosis nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cerebellar gliosis giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cerebellar gliosis.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • cerebellar gliosis

    * kỹ thuật

    y học:

    chứng tăng sinh thần kinh đệm tiểu não