censure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

censure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm censure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của censure.

Từ điển Anh Việt

 • censure

  /'senʃə/

  * danh từ

  sự phê bình, sự chỉ trích, sự khiển trách

  lời phê bình, lời khiển trách

  * ngoại động từ

  phê bình, chỉ trích, khiển trách

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • censure

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  phê phán

Từ điển Anh Anh - Wordnet