cement nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cement nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cement giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cement.

Từ điển Anh Việt

 • cement

  /si'ment/

  * danh từ

  xi-măng

  chất gắn (như xi-măng)

  bột hàn răng

  (giải phẫu) xương răng

  (kỹ thuật) bột than để luyện sắt

  (nghĩa bóng) mối liên kết, mối gắn bó

  * ngoại động từ

  trát xi-măng; xây bằng xi-măng

  hàn (răng)

  (kỹ thuật) luyện (sắt) bằng bột than, cho thấm cacbon ủ

  (nghĩa bóng) thắt chắc, gắn bó

  to cement the friendship: thắt chặt tình hữu nghị

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cement

  * kỹ thuật

  bít

  bột nhão

  chất dính kết

  chất gắn kết

  chất kết dính

  chất thấm cacbon

  dán

  gắn

  gắn matít

  gắn xi măng

  keo dính

  thiêu kết

  trám ximăng

  trét

  vật liệu kết dính

  vữa xây

  hóa học & vật liệu:

  chất gắn kết xi măng

  xi măng

  cơ khí & công trình:

  gắn (ximăng)

  xây dựng:

  liên kết bằng ximăng

  phụt ximăng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cement

  concrete pavement is sometimes referred to as cement

  they stood on the grey cement beside the pool

  a building material that is a powder made of a mixture of calcined limestone and clay; used with water and sand or gravel to make concrete and mortar

  something that hardens to act as adhesive material

  any of various materials used by dentists to fill cavities in teeth

  make fast as if with cement

  We cemented our friendship

  cover or coat with cement

  bind or join with or as if with cement

  Similar:

  cementum: a specialized bony substance covering the root of a tooth