callosity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

callosity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm callosity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của callosity.

Từ điển Anh Việt

  • callosity

    /kæ'lɔsiti/

    * danh từ

    chai (ở tay, chân)

    (nghĩa bóng) sự nhẫn tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet