callousness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

callousness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm callousness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của callousness.

Từ điển Anh Việt

  • callousness

    /'kæləsnis/

    * danh từ

    sự nhẫn tâm

Từ điển Anh Anh - Wordnet