cack nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cack nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cack giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cack.

Từ điển Anh Việt

 • cack

  /kæk/

  * danh từ

  giày không gót (của trẻ con)

  * danh từ

  khuồi(đùa cợt), phân

  * nội động từ

  ruộc sáu uộng['kækl]

  * danh từ

  tiếng gà cục tác

  tiếng cười khúc khích

  chuyện mách qué, chuyện ba toác, chuyện vớ vẩn; chuyện ba hoa khoác lác

  cut the cack!

  câm cái mồm đi

  * động từ

  cục tác (gà mái)

  cười khúc khích

  nói dai, nói lảm nhảm, nói mách qué; ba hoa khoác lác