breathe in nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

breathe in nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm breathe in giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của breathe in.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • breathe in

  Similar:

  inhale: draw in (air)

  Inhale deeply

  inhale the fresh mountain air

  The patient has trouble inspiring

  The lung cancer patient cannot inspire air very well

  Synonyms: inspire

  Antonyms: exhale

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).