bravery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bravery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bravery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bravery.

Từ điển Anh Việt

 • bravery

  /'breivəri/

  * danh từ

  tính gan dạ, tính can đảm, sự dũng cảm

  sự lộng lẫy, sự ăn mặc sang trọng; vẻ hào hoa phong nhã

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bravery

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bạo dạn

Từ điển Anh Anh - Wordnet