binaural tape nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binaural tape nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binaural tape giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binaural tape.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binaural tape

    * kỹ thuật

    điện:

    băng từ kép