binaural broadcast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binaural broadcast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binaural broadcast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binaural broadcast.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binaural broadcast

    * kỹ thuật

    điện:

    sự phát âm thanh kép