binaural disk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

binaural disk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm binaural disk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của binaural disk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • binaural disk

    * kỹ thuật

    điện:

    đĩa từ kép