beaked nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

beaked nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm beaked giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của beaked.

Từ điển Anh Việt

 • beaked

  /bi:kt/

  * tính từ

  có mỏ

  khoằm (mũi)

  nhô ra (tảng đá, mũi đất)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • beaked

  having or resembling a beak

  Antonyms: beakless

  Similar:

  peck: hit lightly with a picking motion

  Synonyms: pick, beak