bankruptcy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

bankruptcy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm bankruptcy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của bankruptcy.

Từ điển Anh Việt

 • bankruptcy

  /'bæɳkrəptsi/

  * danh từ

  sự vỡ nợ, sự phá sản

  sự mất hoàn toàn (danh sự, tiếng tăm...)

 • Bankruptcy

  (Econ) Sự phá sản.

  + Một thủ tục pháp lý trong đó tài sản của con nợ không trả được nợ bị tịch thu vì lợi ích của các chủ nợ nói chung.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • bankruptcy

  * kinh tế

  đóng cửa vì khánh tận

  khánh tận

  phá sản

  sự phá sản

  sự vỡ nợ

  vỡ nợ

  * kỹ thuật

  sự phá sản

  xây dựng:

  phá sản

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • bankruptcy

  a state of complete lack of some abstract property

  spiritual bankruptcy

  moral bankruptcy

  intellectual bankruptcy

  inability to discharge all your debts as they come due

  the company had to declare bankruptcy

  fraudulent loans led to the failure of many banks

  Synonyms: failure

  a legal process intended to insure equality among the creditors of a corporation declared to be insolvent