backing piece nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backing piece nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backing piece giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backing piece.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • backing piece

  * kỹ thuật

  hóa học & vật liệu:

  bộ phận chống

  phần đỡ

  xây dựng:

  đoạn chống