backbone site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backbone site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backbone site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backbone site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • backbone site

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vị trí trục chính