backbone ring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backbone ring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backbone ring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backbone ring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • backbone ring

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chuông trên trục chính