backbone circuit nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

backbone circuit nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm backbone circuit giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của backbone circuit.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • backbone circuit

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    mạch trục chính