awning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awning.

Từ điển Anh Việt

 • awning

  /'ɔ:niɳ/

  * danh từ

  tấm vải bạt (để che nắng, mưa... trên boong tàu)

  mái hiên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • awning

  * kỹ thuật

  lều vải

  mái che

  mái hiên

  mui xe

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • awning

  a canopy made of canvas to shelter people or things from rain or sun

  Synonyms: sunshade, sunblind