awesome nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

awesome nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm awesome giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của awesome.

Từ điển Anh Việt

 • awesome

  /'ɔ:səm/

  * tính từ

  đáng kinh sợ; làm khiếp sợ; làm kinh hoàng

  an awesome sight: một cảnh tượng kinh hoàng

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • awesome

  Similar:

  amazing: inspiring awe or admiration or wonder

  New York is an amazing city

  the Grand Canyon is an awe-inspiring sight

  the awesome complexity of the universe

  this sea, whose gently awful stirrings seem to speak of some hidden soul beneath"- Melville

  Westminster Hall's awing majesty, so vast, so high, so silent

  Synonyms: awe-inspiring, awful, awing